Schoudernetwerk Kennemerland
 
 

Over SNK


Schoudernetwerk Kennemerland (SNK) is een initiatief van fysiotherapiepraktijken in de regio Kennemerland in samenwerking met de maatschap orthopedie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de maatschap orthopedie van het Spaarne Gasthuis te Haarlem/ Hoofddorp.


Het SNK is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het onderzoeken en behandelen van schouderklachten. Het SNK heeft als doel om de fysiotherapeutische zorg omtrent de patiënt met schouderklachten op een kwalitatief hoog niveau te brengen en te houden.

SNK kende zijn officiële oprichting in februari 2015 waarbij 23, in schouderklachten gespecialiseerde, fysiotherapeuten betrokken waren. Alle aangesloten fysiotherapeuten hebben in het eerste jaar een driedaagse schoudercursus gevolgd, gegeven door Gerard Koel (docent Saxion Hogeschool te Enschede en bestuurslid SchouderNetwerken Nederland).


Op 17 maart 2016 is SNK toegetreden tot Schoudernetwerken Nederland (SNN). SNN is het overkoepelende orgaan dat meerdere regionale schoudernetwerken verbind en zorg draagt voor samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met bijvoorbeeld het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Daarnaast zal SNN ondersteuning bieden aan SNK op vakinhoudelijk gebied door het ontwikkelen van onderwijsproducten als richtlijnen en protocollen.


Het bestuur van SNK wordt momenteel gevormd door: